Diferència entre el generador de corrent altern i el corrent continu

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

Com ho sabem generador elèctric és un tipus de màquina que s’utilitza per canviar l’energia de mecànica a elèctrica mitjançant el principi d’inducció electromagnètica. Segons la llei de Faraday, un electromagnètic es pot induir força quan un conductor talla el flux de línies. Per tant, això provocarà un flux de corrent dins dels conductors. Aquí, el flux de la direcció actual es pot trobar amb l'ajut de la regla de la dreta de Flemming. En funció de la sortida obtinguda, aquest generador elèctric es pot classificar en dos tipus: generador de corrent altern i generador de corrent continu. En aquest article es parla de la principal diferència entre els generadors de CA i CC.

Diferència entre el generador de corrent altern i el corrent continu

La principal diferència entre el generador de CA i CC inclou principalment les seves definicions, la direcció del flux de corrent, el disseny, els commutadors, els anells, l’eficiència dels raspalls, la possibilitat de curtcircuit , armadura, peces giratòries, corrent d’inducció, tensió o / p, manteniment, cost, tipus, distribució i transmissió , eficiència i aplicacions. Aquestes diferències s’enumeren en un format tabular, on aquestes diferències poden ajudar els estudiants d’enginyeria a conèixer millor aquest concepte. Abans d’analitzar les diferències, és molt important saber que són bàsics.


Conceptes bàsics del generador de corrent altern

Un generador que s’utilitza per canviar l’energia de mecànica a elèctrica en forma de corrent altern es coneix com generador de corrent altern. Aquest tipus de generador utilitza un principi d’inducció electromagnètica mentre canvia l’energia.

Generador de corrent altern

Generador de corrent alternConceptes bàsics del generador de corrent continu

Un generador que s’utilitza per canviar l’energia de mecànica a elèctrica en forma de CC es coneix com a generador de corrent continu. Aquest tipus de generador utilitza força electromotriu induïda energèticament mentre canvia l'energia. Consulteu aquest enllaç per obtenir més informació Generadors: treball, tipus i avantatges

Generador de CC

Generador de CC

Les principals diferències

Funció

Generador de corrent altern

Generador de CC

Definició Dispositiu mecànic que s’utilitza per convertir l’energia de mecànica a elèctrica en forma de corrent altern.Dispositiu mecànic que s’utilitza per convertir l’energia de mecànic a elèctric en forma de corrent continu.
Disseny El disseny d’aquest generador és senzillEl disseny d’aquest generador és complex a causa de relliscar anells i commutadors
El flux de direcció actual En aquest generador, la direcció del flux de corrent s’inverteix periòdicament.En aquest generador, el flux de corrent serà en una direcció.
Tipus Aquests generadors es classifiquen en diferents tipus: generador monofàsic, trifàsic i síncron i d’inducció.Aquests generadors són de dos tipus, com ara Excitat separat i Autoexcitat.
Commutadors No té commutadors Té commutadors per fer que el flux de corrent en una direcció
Cost El cost d’aquest generador és elevat.El cost d’aquest generador és baix.
Eficiència dels pinzells Aquests són molt eficients perquè els anells lliscants tenen una superfície llisa i ininterrompuda.Aquests són menys eficients

Perquè tant els commutadors com els raspalls s’esgoten fàcilment.

Possibilitat de curtcircuit La possibilitat de curtcircuit és molt menor perquè els raspalls contenen una alta eficiènciaLa possibilitat de curtcircuit és elevada perquè els commutadors i els raspalls s’esgoten ràpidament
Armadura En aquest tipus de generador, l'armadura és el rotor de tots els tempsEn aquest tipus de generador, l'armat és estator / rotor.
Manteniment El manteniment d’aquest generador és menorRequereix un manteniment freqüent
Distribució i transmissió La sortida d’aquest generador es pot distribuir fàcilment a través d’un transformador.Es pot distribuir la sortida d’aquest generador perquè no s’utilitza el transformador.
Inducció de corrent En aquest generador, la inducció de corrent pot estar a l’estator / rotor.En aquest generador, la inducció de corrent pot estar al rotor.
Voltatge de sortida La tensió de sortida d’aquest generador és elevadaLa tensió de sortida d’aquest generador és baixa
Aplicacions Les aplicacions d’aquest generador inclouen principalment donar energia als mini motors i als electrodomèstics que s’utilitzen a les llars, com ara mescladores i aspiradores.Les aplicacions d’aquest generador inclouen principalment donar energia a motors elèctrics grans, com ara sistemes de metro.

Per tant, es tracta de la principal diferència entre Generadors de CA i CC . El generador de CA i CC es diferencia en format tabular a l’anterior. Aquestes són les principals diferències amb diversos conceptes d'alt nivell per proporcionar informació detallada sobre aquests generadors. Aquí teniu una pregunta, quins són els anells del generador de corrent altern i corrent continu?