Com fer un circuit de controlador d’escalfador de 25 A, 1500 watts

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

En aquest article intentarem entendre la fabricació d’un circuit de controlador d’escalfador simple de 1500 watts a una velocitat de corrent de 25 amperis mitjançant un circuit d’interruptor dimmer basat en triac ordinari

Utilitzant Advanced Snubber sense Triacs

El control d’escalfadors de fins a 1500 watts requereix unes especificacions estrictes amb la unitat de control per a una implementació segura i eficaç de les operacions previstes. Amb l'arribada de Triacs avançats sense canalla i la fabricació de controladors d’escalfadors Diacs a nivells massius de watts s’ha tornat relativament més fàcil avui.

Aquí estudiem una configuració senzilla però totalment adequada que es pot utilitzar per fer un circuit de control de calefacció de 1500 watts.

Comprenem el diagrama de circuits donat amb els punts següents:Com funciona el controlador de CA Triac / Diac

La configuració del circuit és bastant estàndard, ja que el cablejat és molt similar als que s’utilitzen normalment en circuits de commutació de reguladors de llum.

El triac i diac estàndard es pot veure la configuració per implementar la commutació bàsica del triac.

El diac és un dispositiu que commuta el corrent a través d’ell mateix només quan s’arriba a una certa diferència de potencial especificada.

Els següents resistors de xarxa i condensadors associats amb el diac s’escullen de manera que permetin que el diac es dispari només mentre la corba sinusoïdal es mantingui per sota d’un determinat nivell de voltatge.

Tan bon punt la corba sinusoïdal creua el nivell de voltatge especificat anteriorment, el diac deixa de conduir-se i el triac s’apaga.

Com que la càrrega o l'escalfador en aquest cas es connecta en sèrie amb el triac, la càrrega també s'apaga i s'activa d'acord amb el triac.

La conducció anterior del triac només per a una secció especificada de la corba de voltatge sinusoïdal d’entrada dóna com a resultat una sortida a través del triac que té la CA tallada en seccions més petites, cosa que fa que el RMS global del resultat resulti baixi a un valor inferior valors de les resistències i condensadors rellevants al voltant del diac.

El llauna que es mostra a la figura s'utilitza per controlar l'element escalfador que inicia el procediment explicat anteriorment. Com més gran sigui la resistència, més temps trigarà o el condensador a carregar-se i descarregar-se, que al seu torn perllonga la cocció del parell diac / triac.

Aquesta prolongació manté el triac i la càrrega apagats durant una secció més llarga de la corba sinusoïdal de CA, cosa que provoca una tensió mitjana corresponent a l’escalfador i la temperatura de l’escalfador es manté al costat més fred.

Per contra, quan l’olla s’ajusta per produir una resistència més baixa, la càrrega i la descàrrega del condensador a un ritme més ràpid fan que el cicle anterior sigui ràpid, cosa que al seu torn manté el període mitjà de commutació del triac al costat més alt, resultant un voltatge mitjà més alt escalfador. Ara l’escalfador genera més calor a causa de l’augment del voltatge mitjà desenvolupat a través del triac.

Esquema de connexions

Llista de peces

Resistències 1/4 watts 5% CFR

  • 15k = 1
  • 330 k = 1
  • 33k = 1
  • 270 ohms = 1
  • 100 ohms = 1
  • Potenciòmetre 470k lineal o 220k lineal

Condensadors

  • 0,1uF / 250V = 2
  • 0,1uF / 630V = 2

Semiconductors

  • DB-3 = 1
  • Triac = BTA41 / 600

Inductor 40uH 30 amp (opcional)

Control mitjançant Arduino Pwm

El senzill control de commutació dimmer de 220V es pot implementar de manera eficaç mitjançant un dispositiu extern Arduino PWM alimentació mitjançant el mètode senzill que es mostra a continuació:
Anterior: Com es fa una placa LED barata amb llum posterior il·luminada Següent: Circuits d’aplicació IC LM338