Funcionament del sensor IMU i les seves aplicacions

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

En robòtica , el sensor és un element clau que té un paper essencial que no es pot ignorar. Són molt importants a causa de la seva característica, ja que proporcionen una interfície per connectar-se amb l'entorn. Aquesta és la raó per la qual estan disponibles en diferents gammes per a diferents aplicacions. Hi ha alguns sensors d’ús comú que inclouen un sensor de corrent, un sensor de tensió, un velocímetre, sensor de llum i, finalment, el sensor IMU. En aquest article es discuteix una visió general del sensor IMU, que es coneix com a unitat de mesura inercial.

Què és un sensor IMU?

El sensor IMU és un dispositiu electrònic que s’utilitza per calcular i reportar una força exacta del cos, la velocitat angular i la direcció del cos, que es pot aconseguir utilitzant una barreja de 3 sensors com el giroscopi, el magnetòmetre i l’acceleròmetre. Aquests sensors s'utilitzen normalment per planejar avions, inclosos UAV (vehicles aeris no tripulats), entre d'altres, i naus espacials, que inclouen aterradors i satèl·lits. Els desenvolupaments moderns permeten la fabricació de dispositius GPS basats en l’IMU.


imu-sensor

imu-sensor

Aquests sensors permeten que un receptor GPS funcioni quan els senyals del GPS no estan disponibles, com a dins dels edificis, dels túnels, en cas contrari quan hi pugui haver interferències electròniques. Una WIMU no és res més que un sensor IMU sense fils.Principi de funcionament

Un funcionament de la unitat de sensor IMU es pot fer notant l’acceleració lineal amb l’ajut d’un o altres acceleròmetres i la velocitat de rotació es pot detectar mitjançant un giroscopi addicional. Alguns també contenen un magnetòmetre que es pot utilitzar com a referència de capçalera. Aquest sensor inclou algunes configuracions habituals que inclouen giroscopi, un acceleròmetre i magnetòmetre per a cada eix utilitzat per a cadascun dels eixos de 3 vehicles, com ara el rodet, el desviament i el pas.

S'utilitza el sensor IMU?

Mesura la força, el camp magnètic i la velocitat angular. Aquests sensors inclouen un eix de 3 eixos acceleròmetre i giroscopi. Per tant, es mesuraria com un sensor IMU de 6 eixos. Aquests també poden incloure un magnetòmetre de 3 eixos addicional, de manera que es pot considerar com una IMU de 9 eixos.

Oficialment, el nom IMU és només el sensor, però, sovint es relacionen amb el programari com la fusió del sensor. Aquest sensor combina dades de nombrosos sensors per oferir mesures d’encapçalament i orientació. Normalment, aquest sensor es pot utilitzar per referir-se a la barreja del programari de fusió de sensors i sensors, que també es pot anomenar Sistema de Referència d'Actitud (AHRS).


Aplicacions

Les aplicacions del sensor MIU inclouen les següents.

  • Aquest sensor s’utilitza per determinar la direcció dins d’un Sistema GPS.
  • Aquest sensor s'utilitza per fer un seguiment del moviment dins de l'electrònica de l'usuari, com ara telèfons mòbils, comandaments a distància del videojoc.
  • Aquest sensor s’utilitza en indústries per donar suport i calcular la ubicació d’equips com ara antenes.
  • Aquests sensors ajuden a maniobrar els avions sense o amb pilot.
  • Les IMU s’utilitzen en sistemes d’entreteniment de vols i en l’espai aeri de consum per afegir comoditat a més del contacte als comandaments a distància.
  • En el futur, es podran utilitzar amb GPS, RF, Tractar que permetrà localitzar amb precisió ciutadans, equips i vehicles en interiors i exteriors.

Per tant, això es pot relacionar amb el sensor IMU usat per calcular camps magnètics, velocitat angular i acceleració mitjançant la combinació amb el programari de fusió del sensor. Aquest sensor es pot utilitzar per determinar l’encapçalament, el moviment i l’orientació. Són aplicables tant a l’electrònica de consum com a la indústria. Aquí teniu una pregunta, quins avantatges té un sensor IMU?