Circuit de seguiment de cables sense contacte

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

A la publicació s’explica un senzill circuit de traçat de cables sense contacte que es pot utilitzar per localitzar falles en cables de ferida llarga i feixos de cables sense cap contacte físic.

El concepte de circuit

Per què destruiríeu 100 dòlars per comprar un traçador de cables quan és més fàcil desenvolupar-ne una gastant menys de 10 dòlars?

Aquest tipus de traçador sol ser utilitzat pels mecànics de telefonia o un electricista mentre es posa capes, es substitueix o es connecta qualsevol element que necessiti cables llargs, com ara intercomunicador o televisió de seguretat.

El circuit de localització de cables sense fils sense contacte, tal com es mostra al diagrama, consta de dues unitats. La primera unitat conté un multivibrador amb una sortida de 4v p-p a 5 kHz (aprox.), I es coneix com a transmissor.La segona unitat consisteix en un amplificador sensible que té entrada capacitiva per detectar el to del transmissor.

També compta amb un captador magnètic per detectar línies magnètiques de força que transporten 240 v dels cables d’alimentació i es coneix com a receptor.

A més, el bucle inductiu del circuit està format per una longitud específica de cable, per tal de detectar els senyals perduts dels cables d'alimentació. Per tant, en cas que un detector no detecti el senyal, el segon detectarà el mateix.

Funcionament del circuit

Aquest circuit localitzador de cables sense contacte té la capacitat de dirigir un LED de 3 watts. Tanmateix, assegureu-vos de tenir la màxima precaució quan configureu el circuit, ja que fer-ho de pressa o de manera equivocada pot provocar el dany del LED.

Ara afegiu 10R al subministrament i manteniu-lo fermament als dits. Assegureu-vos que no faci calor i estigueu atents a la tensió de les resistències. Cada 1v representa 100mA.

Això conduirà al bon funcionament del circuit. Aneu també amb compte de no cremar-vos els dits, ja que el sobreescalfament i la retenció incorrecta poden provocar un curtcircuit.

El multivibrador BC557 té una relació marca-espai i es calcula en 22n i 33k en comparació amb 100n i 47k, que produeix al voltant d’una proporció de 3: 1. El BD679 es manté en estat ON durant aproximadament el 30% del temps.

Això en realitat resulta en una producció més brillant i triga uns 170 mA. No és possible mesurar el corrent amb el mesurador, ja que només llegeix el valor màxim per una lectura inexacta.

Només és el CRO on és possible veure la forma d'ona i, per tant, calcular el corrent.

Utilització d’un inductor per il·luminar LED de manera brillant

Amb l’inductor de 100 volts que permet que el BD679 s’encengui completament, separa clarament el voltatge de l’emissor BC679 a sobre d’un LED de 3 watts. Quan el BD679 està engegat, l’emissor empeny a 10v mentre que la part superior del LED es manté a sota o a 3,6v.

A continuació, l’indicador emmagatzema o separa les dues tensions. Es fa generant un voltatge creuant sobre el bobinatge, que és igual a 6,4v.

Aquesta és una de les raons perquè el LED no es faci malbé. Quan el transistor passa a estat OFF, la generació de flux magnètic pel corrent de l’inductor s’estavella i genera eficaçment tensió a l’altra direcció.

Aquest procés implica que la bateria en miniatura es converteixi en un inductor i produeix energia per il·luminar el LED durant un curt període de temps.

La part superior dels indicadors es torna negativa, mentre que la part inferior continua sent positiva. La finalització resultant del circuit es recolza en el flux de corrent a través de LD i el díode IN4004 ‘Ultra High Speed’. D’aquesta manera el circuit utilitza energia a l’indicador.

Si col·loqueu una olla de 500R a través del LED, es capta la tensió per activar el transistor BC547. Per tal de reduir la brillantor del LED, el transistor pren ajuda del transistor BD679.

A mesura que el circuit acciona el LED amb pols, resulta una brillantor més alta que s’obté a partir d’un flux de corrent molt baix. És fàcil comparar la brillantor de la llum amb un LED impulsat per CC.

Enviat per: Dhrubajyoti Biswas

Esquema de connexions
Anterior: Circuit d'alimentació regulat amb un transistor més senzill Següent: Circuit de temporitzador del controlador d’alimentació d’aviram