Què són els robots fractals? Construcció, mètodes de moviment i aplicacions

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

El robot fractal garanteix transformar-se com cada part de la tecnologia humana. Aquests robots es poden construir amb maons en forma de cub i són controlats per un PC per modificar la forma d’un robot i disposar-lo en diferents tipus de formes. El maó està equipat amb un motor per moure’s i remenar-se per canviar la forma de fabricar diferents objectes. Aquesta tecnologia té el potencial de funcionar com els humans en tots els camps, com ara la investigació, la medicina, la construcció, etc. Aquests robots s’utilitzen en el camp de la construcció per construir edificis, operacions mèdiques i en laboratoris per a experiments. Aquesta tecnologia s’anomena control de matèria digital i la implementació d’aquesta es pot fer amb una màquina, és a dir, un cub robotitzat. Aquesta tecnologia s’anomena tecnologia de robot fractal. Fractal Robots inclou una instal·lació d’autoreparació perquè pugui continuar fàcilment sense interferències humanes. Aquest article inclou una visió general de introducció i principal dels robots fractals , el paper i la capacitat d'aquests robots poden jugar a l'hora de determinar les nostres expectatives.

Què són els robots fractals?

Els robots Fractal són un conjunt de cubs electrònics uniformes que funcionen un sistema operatiu (sistema operatiu) . Aquests robots estan integrats amb maquinari i programari. El moviment d'aquests robots es pot controlar mitjançant un xip incrustat que es col·loca al cub. La mida esperada d’aquests cubs oscil·la entre els 1000 i els 10000 àtoms d’amplada.


Un fractal és una figura geomètrica que té una qualitat estadística similar a l'estructura. Sempre que observeu qualsevol element d'això, serà comparable a la totalitat. Els fractals s’utilitzen per a les estructures.

Robot fractal

Robot fractalAparell del robot fractal

L’aparell del robot fractal inclou el següent.

 • Construcció del robot fractal
 • Mecanisme de moviment del robot fractal
 • Implementació de control informàtic
 • Sistema operatiu fractal
 • Fractal-Bus
Aparell del robot fractal

Aparell del robot fractal

Construcció del robot fractal

La construcció d’un robot fractal no és fàcil, perquè s’haurien de fer molts esforços per fabricar aquests robots. El disseny del robot inclou la menor quantitat de peces mòbils perquè es puguin generar en massa. Els materials requerits per aquest projecte van ser fàcils al mercat i els materials que s’utilitzen per fabricar aquest robot són el plàstic i els metalls que es poden obtenir als països desenvolupats, mentre que les argiles i la ceràmica són materials ambientals que es poden obtenir a les nacions en expansió.

Aquests robots es poden construir a partir de plaques frontals dissenyades i fixades a una vora cúbica. Tots els Faceplate del robot fractal contenen una plataforma de connexió elèctrica que permet l’alimentació, així com senyals de dades per transmetre d’un cub a un altre.


Construcció de robots fractals

Construcció de robots fractals

Mecanisme de moviment del robot fractal

Per controlar el sistema interior, la representació de les plaques és el més essencial. El motor ajuda les plaques a conduir tant a les ranures com a les exteriors. El motor es pot utilitzar per fer córrer els pètals amb l'ajut d'una tira metàl·lica.

Implementació de control informàtic

Els cubs robòtics contenen un microcontrolador per fer les operacions bàsiques com l'intercanvi d'informació i el control del mètode intern. L’equip essencial d’un robot fractal és el programari.

Sistema operatiu fractal

El sistema operatiu d’un robot fractal té un paper vital i les característiques d’aquest sistema inclouen els següents objectius

 • La declaració clara de la informació
 • Les dades es poden comparar a tots els nivells
 • La consciència incorporada d’autoreparació

Fractal-Bus

El fractal-bus és un desenvolupament important per al PC fractal i permet que el maquinari i el programari es submergeixin en una única disposició de dades.

 • Ajuda a transmetre (o) rebre la informació que funciona amb els trets fractals.

Mètodes de moviment

Hi ha diversos mètodes de disseny disponibles per a cubs, que són de diverses mides, tot i que els mètodes de moviment sempre són similars. A part de la densitat, el cub es mou només entre les posicions numèriques i obeeix les instruccions per moure’s cap a la dreta, l’esquerra, cap endavant, cap enrere, cap amunt i cap avall.

Si el cub no pot executar una funció, es torna enrere. Si no pot fer-ho també, el programari del cub inicia algoritmes d’autoreparació. Els mètodes bàsics de moviments d’aquests es classifiquen en tres: pick & place, L-steamers i N-steamers.

Mètodes de moviment del robot fractal

Mètodes de moviment del robot fractal

Mètode Pick & Place

Escollir i col·locar és senzill de saber i es donen instruccions per a una recopilació de cubs que aconsellin a cada cub d'on sortir. Una instrucció de 517 desplaçament de cub de 2 posicions va deixar aquests resultats en un simple cub únic que es mou en tot l'aparell.

N-Streamers

 • Es treu un cub des de l'exterior i després es desplaça un cub addicional al lloc buit. El cub desplaçat es connecta a l’extrem de la barra ascendent i es torna a empènyer cap a la barra ascendent.
 • Per a aplicacions de construcció de ponts, els tentacles es desenvolupen verticalment per fer pals alts.

L-Streamers

 • Els cubs en forma de L es denoten amb nombres 4, 5 i 6 i aquests nombres estan connectats a una vareta denotada amb nombres 1, 2 i 3
 • S'adjunta un nou cub '7' perquè la vareta es desenvolupi amb un cub.
 • Els 6 i 7 cubs es desplacen a les posicions de 5, 6 i 7 per formar una forma de L.

Aplicacions dels robots fractals

Les principals aplicacions del robot fractal són les següents.

 • Extinció d'incendis
 • Aplicació de terratrèmols
 • Construcció de ponts
 • Tecnologia de defensa
 • Aplicacions espacials
 • Aplicacions mèdiques

Limitacions del robot fractal

Les limitacions del robot fractal inclouen el següent.

 • Avui en dia, el robot fractal és molt costós.
 • El desenvolupament de la ciència aplicada encara es troba en la primera etapa
 • El robot Fractal necessita un programari precís per executar-se

Per tant, es tracta del robot fractal i de les seves aplicacions. Això Tecnologia de robot fractal es va introduir fa cinc anys a tot el món. Però una vegada que passem pels seus passos inicials i els seus avantatges, no trigarem més a utilitzar-lo en la nostra vida quotidiana. L’ús d’aquests robots us ajudarà a estalviar temps i economia. Els materials necessaris per dissenyar aquest robot són econòmics. Aquí teniu una pregunta, quina és la funció d’un robot fractal?