Què és el cablejat del commutador bidireccional: diagrama de circuits i el seu funcionament

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

Un interruptor és un dispositiu elèctric que controla el flux de corrent en un circuit. Totes les aplicacions electròniques i electròniques utilitzen com a mínim un interruptor per fer funcionar el dispositiu encesos i apagats. Els interruptors es classifiquen a més en dos tipus: són interruptors elèctrics i interruptors mecànics. Unidireccional (unipolar), bidireccional (doble pol) són els dos tipus d’un interruptor elèctric. L'interruptor bidireccional s'utilitza per encendre / apagar la llum, ventilador des de dos llocs diferents. En aquest article es parla de la funció de cablejat del commutador bidireccional, el funcionament i el diagrama de circuits.

Què és un commutador bidireccional?

L’interruptor bidireccional (de doble pol) s’utilitza per encendre i apagar la llum des de dos llocs diferents i l’interruptor s’utilitza principalment en el cas de les escales, en habitacions que tenen dues entrades. Aquest tipus d’interruptors s’utilitzen generalment en alguns sistemes de cablejat domèstic i aplicacions industrials.


Cablatge de commutador bidireccional

El COM, L1, i L2són els tres terminals del commutador bidireccional. Els terminals L1 d’ambdós commutadors estan connectats a fase i els terminals L2 d’ambdós interruptors connectats a un extrem del terminal de la bombeta i a l’altre extrem del terminal de la bombeta estan connectats al neutre de l’alimentació de CA. El diagrama de cablejat del commutador bidireccional de tres fils es mostra a la figura següent.

Cablatge de commutador bidireccional de tres cables

Cablatge de commutador bidireccional de tres cablesLa configuració dels tres filsbidireccionalel cablejat del commutador és similar a la porta EX-OR en termes de digitalelectrònica.

S.NO Canvia 1 COM Commutador 2 AMB Llum

1

L1L1DESACTIVAT

2

L1L2ACTIVAT
3 L2L1

ACTIVAT

4 L2L2

DESACTIVAT

El llum està apagat quan els terminals COM dels dos commutadors estan connectats amb L.1o terminals L2. La llum està ENCENDIDA quan el primer commutador del terminal COM està connectat a la L.1i el segon commutador El terminal COM està connectat amb el L2terminal. De la mateixa manera, la llum està encesa quan el primer commutador de terminal COM està connectat a la L.2i el segon commutador El terminal COM està connectat amb el L1terminal. Aquesta és la funció del cablejat dels interruptors bidireccionals.

Elbidireccionalcanvieu el frontal i la vista posterior es mostra a la figura següent.


Interruptor bidireccional Vista frontal i posterior

Interruptor bidireccional Vista frontal i posterior

Mètode alternatiu de cablejat del commutador bidireccional

Elde dos filscontrolbidireccionall'interruptor es troba sobretot en alguns entorns industrials i cases antigues.El primer commutador de terminal COM connectat a fase i el segon commutador de terminal COM està connectat a un extrem de la bombeta i l’altre extrem de la bombeta està connectat a un subministrament de corrent altern. El jo1i L2els terminals dels dos commutadors estan connectats entre si.El commutador bidireccional de control de dos fils es mostra a la figura següent.

Commutador bidireccional de control de dos cables

Commutador bidireccional de control de dos cables

Aquesta configuració és similar a la Porta EX-NOR en electrònica digital.

S.NO Canvia 1 COM Canvia 2 COM Llum

1

L1L1ACTIVAT

2

L1L2DESACTIVAT

3

L2L1

DESACTIVAT

4 L2L2

ACTIVAT

La llum s’encén quan el terminal COM dels dos commutadors està connectat amb L.1o terminals L2. El llum està apagat quan el primer commutador del terminal COM està connectat a la L.1i el segon commutador El terminal COM està connectat amb el L2terminal. De la mateixa manera, la llum està apagada quan el primer commutador del terminal COM està connectat a la L.2i el segon commutador El terminal COM està connectat amb el L1terminal.

A l'esquema anteriordiagrama,l'estat del llum està apagat, però el llum s'encén quan es commuta l'interruptor.

Cablatge de commutador de dues vies d'una banda

El una colla bidireccionall'interruptor s'utilitza quan dos interruptors controlen la bombeta única.A continuació es mostren els diagrames de commutació de dues bandes.

Commutador bidireccional One Gang

Commutador bidireccional One Gang

La figura (a) és labidireccionalmecanisme d’interruptor de llum, la figura (b) és la cara de l’interruptor de banda única i la figura (c) és la banda únicabidireccionalinterruptor de la llum. L'interruptor està activat quan el terminal COM i L1els terminals estan connectats i l’interruptor està apagat quan el COM i el L.2els terminals estan connectats.

Comutació multipista

Hi ha tres tipus de circuits: circuit obert, circuit tancat i curtcircuit. Quan l'interruptor està en posició apagada, es diu que el circuit és un circuit obert. Les terminologies relacionades amb els commutadors són diferents entre els Estats Units i el Regne Unit. Al Regne Unit a què fan referènciabidireccionalinterruptor i interruptor creuat. Als EUA es refereixen atres manerescanvia ide quatre viesinterruptor. La terminologia nord-americana que s’utilitza en aquesta explicació. Comencem per la idea bàsica del commutador de llum en un circuit elèctric. Els circuits bàsics d’encesa i apagada de la llum es mostren a la figura següent.

Circuits bàsics d

Circuits bàsics d'encesa i apagada de la llum

Suposem que teniu dues entrades diferents a una habitació. Ara necessiteu diferents tipus de commutadorstres manerescanvia probablement perquè tenen tres contactes. Entre els dos commutadors, es diuen les dues líniesviatgers. Així que ara podeu encendre i apagar la llum mitjançant el primer interruptor i el mateix per alsegono podeu encendre el llum amb el primer interruptor i apagar-lo amb el segon interruptor.

Elde quatre viesl'interruptor s'utilitza habitualment per controlar la llum des de més de dos diferentsllocsi és simplement un commutador creuat o creuat que té dos estats. Aquest commutador s’instal·la entre els altres dos commutadors i commuta l’actiuviatger. Això significa que qualsevol interruptor conté la llum encesa o apagadaconcepte, podeu afegir un interminable interruptor de quatre direccionsdinsel circuit. La commutació de diverses vies es mostra a la figura següent.

Comutació multipista

Comutació multipista

Interruptors bidireccionals

Alguns delsbidireccionalels commutadors amb cost es mostren abaixtaula

S.NO

Dues vies Interruptors Marca Actual Voltatge

Cost

1

White Legrand Britzy LEGRAND 16 Amp 230 V 146 rupies / peça

2

Commutador bidireccional modular blanc Maddox MADDOX 16 Amp 240 V 29 rupies / peça

3

Commutador modular Affonso AFFONSO 10 Amp 240 V Rs 18 / Peça

4

Commutador modular bidireccional Schneider SCHNEIDER 10 hores 220 - 240 V Rs 17 / Peça

5

Interruptor elèctric Arcitech de 2 vies ARCITECH 6 Amp 220 V Rs 63 / Peça

Precaucions per a un ús segur

A continuació es mostren algunes de les precaucions per als interruptors

  • Assegureu-vos d’apagar l’alimentació de corrent altern abans de cablejar, muntar i desmuntar un interruptor, en cas contrari el commutador pot cremar-se
  • No realitzeu cablejat quan l'alimentació es subministra a un interruptor, en cas contrari, es pot produir una descàrrega elèctrica
  • No utilitzeu interruptors a l’atmosfera que continguin gasos combustibles o explosius

En aquest article què és cablejat de commutador bidireccional , cablejat d'un commutador bidireccional d'una banda, commutació multipista amb els diagrames de circuits, un mètode alternatiu del commutador bidireccional ies discuteixen els circuits bàsics d’encesa i apagada de la llum. Aquí teniu una pregunta per a vosaltres, com funciona un commutador de doble tir doble pal?