Categoria — Projectes LED de bricolatge

Explicació dels díodes emissors de llum (LED).

La forma completa de LED és el díode emissor de llum. Els LED són un tipus especial de díodes semiconductors que emeten llum en resposta a una diferència de potencial aplicada als seus terminals, per tant […]