Categoria — Tutorial d'electrònica

Com fer portes lògiques amb transistors

En aquesta publicació aprendrem a construir portes lògiques NOT, AND, NAND, OR i NOR utilitzant transistors discrets. El principal avantatge d'utilitzar portes lògiques de transistors és que […]

Díodes de punt de contacte [història, construcció, circuit d'aplicació]

En aquest article coneixerem de manera exhaustiva els primers díodes de contacte puntual i les seves versions modernes que són díodes de germani. Aquí coneixerem els fets següents: Breu història […]