Què és un relé MHO: funcionament i les seves aplicacions

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

El relleu és un tipus de interruptor de funcionament elèctric . La funció principal d’aquest commutador és controlar el circuit electrònicament i electromecànicament mitjançant la connexió i desconnexió del circuit. Les aplicacions dels relés inclouen panells de control, automatització d’edificis, fabricació per controlar la potència. Hi ha diferents factors que cal tenir en compte en seleccionar un relé dins línies de transmissió estalvien energia, estabilitat de càrrega normal, cost, resistències a l’arc i a les fallades, etc. Els relés principals que hem utilitzat en diferents aplicacions són la reactància, la impedància simple i el relé Mho.

Què és el relé MHO?

Un Mho relleu també s’anomena relé d’entrada i és un relé d’alta velocitat. En aquest tipus de relés, el parell de funcionament es pot aconseguir a través de l'element de volt-amperes, mentre que la part de control es pot desenvolupar a causa de l'element de tensió que significa que aquest relé és un relé direccional que es controla a través de la tensió.


Construcció de relleus Mho

Construcció de relleus Mho

Aquests relés s’utilitzen en línies de transmissió llarga, mitjana i curta. El principi de funcionament del relé Mho és que s’utilitza per a línies de transmissió de llarga distància perquè aquestes línies solen experimentar transitoris de balanceig de potència, així com problemes de desviació de càrrega. Per tant, els relés mho s’utilitzen a la pràctica per proporcionar una precisió millorada sempre que es produeixin aquests transitoris.Característica operativa del relé Mho

En aquest tipus de relés, el parell de treball es pot obtenir mitjançant el parell característic V-I i el parell limitat mitjançant la característica de tensió que significa, es tracta d’un relé direccional controlat per tensió.

A partir de l’equació del parell universal,

T = K1I2 + K2V2 + K3VICos (Ɵ-Ƭ) + K4


En substituir K1 = 0, K2 = -1 i K4 = 0, podem obtenir el parell dins d’aquest relé com

T = K3*VI*Cos(Ɵ-Ƭ) – K2*V2

Per accionar el relé, T superior a 0K3VICos (Ɵ-Ƭ) - K2V2> 0

K3 * carrils (Ɵ-Ƭ)> K2V2

V2 / VI

V / I<(K3/K2) * Cos(Ɵ-Ƭ) (Here, Z = V/I)

Per tant, Z<(K3/K2)*Cos(Ɵ-Ƭ)

Característiques operatives

Una vegada que es dibuixen les característiques de funcionament d'aquest relé sobre el diagrama de R-X, hi ha un bucle que passa per tota la font. Això es pot dibuixar a través de la relació com Z<(K3/K2)*Cos (Ɵ-Ƭ).

A partir de les següents característiques del relé, podem observar que el relé funcionarà si la impedància que s’observa a través d’ella és al bucle. Per la imatge de les característiques queda molt clar que el relleu Mho és la pista en si. Per tant, no necessitem cap part direccional per a aquest relé.

Característica operativa del relé Mho

Característica operativa del relé Mho

La impedància que s’observa a través del relé depèn principalment del tipus d’error. Si l'error és trifàsic, el relé pot observar una impedància positiva en sèrie. Si la falla és de línia a terra, el relé Mho pot notar la suma de sèries d'impedància positives, negatives i zero.

Per tant, per a l’actuació del relé, és necessari un ajust especial d’impedància per a diferents tipus d’errors. No obstant això, per fer que el relé inclogui una sensibilitat similar per a tot tipus d'errors, cal que el relé Mho calculi la impedància familiar en tot tipus d'errors. Aquest tipus d'error és una impedància positiva de la sèrie. Per tant, per a tot tipus de fallades, aquest relé s’utilitza per mesurar la impedància positiva de la sèrie. Sempre que es detecti la impedància positiva de la sèrie a la configuració del relé, es generarà una ordre Trip.

Aplicacions

El aplicacions del relé Mho inclou el següent.

Aquest relé s’utilitza per protegir les línies de transmissió com UHV / EHV. Generalment, s’utilitzen principalment per protegir la línia de transmissió llarga a causa de la seva constància a la caixa de swing. A més, no és necessari cap element direccional especial en el cas d’aquest relé, perquè aquests relés són direccionals de forma natural.

S’utilitzen àmpliament per protegir les línies de transmissió compensades i no compensades de la sèrie per decidir la ubicació de la falla.

Per tant, es tracta d’una visió general del Mho relé, construcció, principi de funcionament , característiques i aplicacions. Aquest relé té un paper clau en la protecció de les línies de transmissió. Un nom alternatiu d’aquest relé és el relé d’entrada i el relé d’alta velocitat. Aquí teniu una pregunta sobre quins són els diferents tipus de relés que s’utilitzen en diferents aplicacions.