Funcionament de l'amplificador en cascada i les seves aplicacions

Proveu El Nostre Instrument Per Eliminar Problemes

Un sistema que té un únic amplificador de transistor en cas contrari, no proporciona una amplada de banda adequada i tampoc no inclouran la coincidència d’impedància precisa per a l’entrada de sortida. Per superar aquest problema, aquí hi ha una solució com la combinació de diverses etapes d'amplificació. Quan el producte de l’amplada de banda de guany és estable, hem d’intercanviar l’amplada de banda destinada a guanys elevats dins d’un amplificador d’una sola etapa. La teoria de l’amplificador en cascada s’utilitza tant per obtenir guanys elevats com per amplitud de banda elevada. Aquest amplificador és la millor solució.

Què és un amplificador en cascada?

Una cascada amplificador és una xarxa de dos ports dissenyada amb amplificadors que es connecten en sèrie quan cada amplificador transmet la seva o / p al segon amplificador d’entrada en una cadena de margarides. El problema per mesurar el guany de l’etapa en cascada és l’acoblament no perfecte entre dues etapes a causa de la càrrega. Les dues etapes de la cascada CE (emissor comú) es mostren al següent circuit. Aquí el divisor de tensió es pot formar utilitzant les resistències d'entrada i sortida de la primera i la següent etapa. El guany complet no pot ser el resultat de les etapes individuals.


amplificador en cascada

amplificador en cascada

Aquest amplificador s’utilitza per millorar la intensitat d’un senyal en un receptor de TV. En aquest amplificador, l’etapa primària de l’amplificador es pot connectar a l’etapa secundària de l’amplificador. Per construir un sistema electrònic pràctic, no n'hi ha prou amb un amplificador d'una sola etapa.Tot i que el guany de l’amplificador depèn principalment dels paràmetres del dispositiu components del circuit, existeix un límit de guany més alt que es pot aconseguir des d’un amplificador d’una sola etapa. Per tant, el guany d’aquest amplificador no pot ser suficient en una aplicació pràctica.

Per superar aquest problema, necessitem dues o més etapes d’aquest amplificador per amplificar el guany de tensió general de l’amplificador. Com a dalt es fa servir un escenari dins de la sèrie, es denomina amplificador de diverses etapes. El principal inconvenient de l'amplificador en cascada és quan augmenten diverses etapes, llavors l'amplada de banda disminuirà.

Circuit d'amplificació en cascada

A continuació es mostra el diagrama de circuits de l’amplificador en cascada. El circuit es pot dissenyar amb dues configuracions d'un transistor: CE (emissor comú) i CB (base comú). El CB (base comuna) La configuració proporciona un bon funcionament a alta freqüència.


circuit-amplificador-cascada

circuit-amplificador-cascada

El guany actual, així com la resistència i / p de la disposició en cascada, són equivalents al valor relacionat d’un amplificador d’una sola etapa d’emissor comú. La resistència o / p pot ser equivalent a la configuració base comuna. El condensador del moliner que maniobra l’etapa d’entrada de l’emissor comú és extremadament petit.

Aplicacions

Les aplicacions de l’amplificador en cascada inclouen les següents.

  • Aquest amplificador s’utilitza en amplificadors de RF sintonitzats dins de circuits de televisió.
  • Aquest amplificador també es pot utilitzar com a amplificador de banda ampla.
  • L'aïllament que s'ofereix entre l'entrada i sortida amb aquests amplificadors és extremadament elevat.

Per tant, es tracta de anàlisi d’amplificadors en cascada . La configuració d’aquest amplificador inclou principalment alguns avantatges, com ara una menor resistència d’entrada, un guany de corrent moderat a alt, un voltatge i una resistència alta o / p. El principal inconvenient de l'amplificador en cascada és quan augmenten diverses etapes, llavors l'amplada de banda disminuirà. Aquí teniu una pregunta, quina és la funció principal de l’amplificador en cascada?